top of page

Μελέτες

Αρχιτεκτονικές μελέτες οικοδομικών έργων

Αναλαμβάνεται ο ολοκληρωμένος αρχιτεκτονικός σχεδιασμός κτιρίων κατοικιών, γραφείων κτλ. με γνώμονα την καλύτερη δυνατή αξιοποίηση του διαθέσιμου χώρου, την αρμονική συνύπαρξη του κτιρίου με το υπάρχων φυσικό και οικιστικό περιβάλλον αλλά και τις ιδιαίτερες ανάγκες και προτιμήσεις του κάθε ιδιοκτήτη.

Η εύρεση της καλύτερης δυνατής αρχιτεκτονικής λύσης προκύπτει από την στενή συνεργασία με τον πελάτη κατά την οποία προσπαθούμε να συγκεράσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τις ιδιαιτερότητες του κάθε οικοπέδου, τις ανάγκες και τις επιθυμίες του κάθε ιδιοκτήτη αλλά και τις σύγχρονες τάσεις λειτουργικότητας και αισθητικής που εμείς θα σας προτείνουμε. Μέσα από τη συνεργασία αυτή προσφέροντας σας μια μεγάλη γκάμα επιλογών σας βοηθάμε να δείτε καθαρά τις πραγματικές σας ανάγκες αλλά και να συνειδητοποιήσετε αυτό που πραγματικά σας αρέσει. Μαζί καταστρώνουμε ένα ολοκληρωμένο κτιριολογικό πρόγραμμα άσχετα από το μέγεθος του υπό μελέτη κτιρίου. Ο σχεδιασμός κάθε νέου κτιρίου αποτελεί για εμάς όχι μια δουλειά ρουτίνας αλλά άλλη μια ευκαιρία για δημιουργία.

Στατικές μελέτες κτιριακών έργων από οπλισμένο σκυρόδεμα,
φέρουσα τοιχοποιία, δομικό χάλυβα και ξύλο.

Στατικές μελέτες κτιριακών έργων από οπλισμένο σκυρόδεμα, φέρουσα τοιχοποιία, δομικό χάλυβα και ξύλο
Η στατική μελέτη ενός κτιρίου είναι το σημαντικότερο τμήμα της συνολικής μελέτης του. Είναι το «κομμάτι» της μελέτης που έχει να κάνει με την ασφάλεια και τη σταθερότητα της κατασκευής. Ειδικά στην Ελλάδα, που είναι σεισμογενής περιοχή, ο καθένας θέλει να νιώθει ασφαλής και πρέπει να είναι σίγουρος ότι σε περίπτωση πολύ ισχυρού σεισμού, το κτίριο στο οποίο βρίσκεται δεν θα καταρρεύσει πριν προλάβει να βγει έξω. Αυτό όμως, δε σημαίνει ότι μία κατασκευή για να είναι ασφαλής πρέπει να είναι αντιοικονομική.

Αντιμετωπίζουμε τη μελέτη της κάθε κατασκευής σύμφωνα με τους κανόνες ασφαλείας, προσαρμόζοντας την τελική μορφή της στους άγραφους κανόνες της οικονομίας των υλικών, χωρίς να καταστρέφουμε την αρχιτεκτονική και τη λειτουργικότητα του τελικού αποτελέσματος. Δεν καταφεύγουμε σε «υπέρ – διαστασιολόγηση» των δομικών στοιχείων για να πετύχουμε την ασφάλεια. Τα κατασκευαστικά σχέδια κάθε μελέτης εμπλουτίζονται από χρήσιμες λεπτομέρειες (αναπτύγματα δοκών, κρίσιμες περιοχές, τομές κλπ) που βοηθούν τόσο το μηχανικό όσο και τον απλό εργάτη να πετύχουν στην πράξη την σωστή και οικονομική κατασκευή.

Το γραφείο μας, αποτελεί πραγματικό σταθμό εργασίας. Διαθέτει σύγχρονο μηχανικό εξοπλισμό (Υπολογιστές, σχεδιογράφο κλπ) καθώς και σύγχρονο λογισμικό. Όμως δεν αρκούν μόνο τα μηχανήματα. Το γνωστικό μας επίπεδο και η σωστή επιστημονική κατάρτιση που διαθέτουμε, καθώς και η σωστή επιλογή των συνεργατών μας, σε συνδυασμό με τον μηχανικό εξοπλισμό αποτελούν εγγύηση για την ασφάλεια και οικονομικότητα της κατασκευής, οδηγώντας στο τελικό αποτέλεσμα ταχύτατα και ποιοτικά.

Μελέτες επισκευής και αναστήλωσης παραδοσιακών κτιρίων από λιθοδομή,
σύμφωνα με τις σημερινές απαιτήσεις αντοχής και λειτουργίας τους.

• Μελέτες προσεισμικής ενίσχυσης υπαρχόντων κτιρίων από σκυρόδεμα ή τοιχοποιία
• Μελέτες επισκευής και αναστήλωσης παραδοσιακών κτιρίων από λιθοδομή, σύμφωνα με τις σημερινές απαιτήσεις αντοχής και λειτουργίας τους
Οι μελέτες έργων αποκατάστασης βλαβών από σεισμό καθώς και ενισχύσεως κτιρίων είναι ένας τομέας που απαιτεί πολύ καλή γνώση του αντικειμένου και ιδιαίτερη προσοχή διότι αφενός μεν πρέπει να αντιμετωπιστούν οι παρούσες βλάβες, αφετέρου δε ο σχεδιασμός της ενίσχυσης του κτιρίου πρέπει να γίνει με τέτοιο τρόπο ώστε να εξαλειφθούν τα αδύνατά του σημεία. Ουσιαστικά πρέπει να ρυθμιστεί η ακαμψία του κτιρίου κατά τέτοιο τρόπο ώστε, και μεγαλύτερη αντοχή να έχει σύμφωνα με τους σύγχρονους κανονισμούς και να δημιουργηθεί συμμετρία από πλευράς ακαμψίας ώστε να μην έχουμε στροφή της κάτοψης κατά τη δράση του σεισμού και τα προηγούμενα να πραγματοποιηθούν κατασκευαστικά με το ελάχιστο δυνατό κόστος.

Στις περιπτώσεις προσθηκών σε υφιστάμενα κτίρια, των οποίων οι μελέτες είτε δεν προέβλεπαν επιπλέον ορόφους, είτε λόγω αλλαγής κανονισμών παρουσιάζουν ανεπάρκεια, πολύ σημαντικός παράγοντας είναι η αποτίμηση της φέρουσας ικανότητας του υπάρχοντος κτιρίου και η στρατηγική επεμβάσεων – ενισχύσεων, ώστε το τελικό αποτέλεσμα να κρίνεται ασφαλές αλλά και οικονομικό κατά την κατασκευή του.

bottom of page