top of page

Έκδοση Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Κτιρίων (ΗΤΚ)

Σκοπός της Hλεκτρονικής Ταυτότητας Κτιρίου είναι η αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης του κτιρίου και των αδειών του, καθώς και η παρακολούθηση και ο έλεγχος των μεταβολών του, κατά τη διάρκεια του χρόνου ζωής του.

Η Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου είναι ο ηλεκτρονικός φάκελος που περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία του κτιρίου όπως αναφέρονται στην επόμενη παράγραφο με ειδική αναφορά στον αριθμό ΚΑΕΚ του οικοπέδου ή γηπέδου.

 

Αντίγραφο του φακέλου φυλάσσεται σε ειδικό χώρο εντός του κτιρίου με ευθύνη του ιδιοκτήτη.

Εκδίδεται για όλο το κτίριο ή για αυτοτελή διηρημένη ιδιοκτησία (π.χ. διαμέρισμα)

Ο εξουσιοδοτημένος μηχανικός, ο οποίος συμπληρώνει τα στοιχεία της Ηλεκτρονικής Ταυτότητας του Κτιρίου ή της διηρημένης ιδιοκτησίας, ορίζεται από τον ιδιοκτήτη για κάθε κτίριο ή διηρημένη ιδιοκτησία.

Η Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου περιλαμβάνει τα εξής στοιχεία:

α) το στέλεχος της οικοδομικής άδειας του κτιρίου, με τις αναθεωρήσεις της,

β) τα σχέδια που συνοδεύουν την οικοδομική άδεια,

γ) το πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης του κτιρίου ή τμημάτων αυτού,

δ) το πιστοποιητικό ελέγχου κατασκευής, εφόσον έχει εκδοθεί,

ε) δηλώσεις υπαγωγής σε νόμους αναστολής επιβολής κυρώσεων επί αυθαιρέτων,

στ) τα σχέδια κατόψεων, τα οποία αποτυπώνουν το κτίριο στην πραγματική του κατάσταση όταν αυτή δεν προκύπτει από τα στοιχεία των περιπτώσεων α΄, β΄ και ε΄,

ζ) το δελτίο δομικής τρωτότητας και τη μελέτη στατικής επάρκειας, εφόσον απαιτείται σύμφωνα με το άρθρο 99,

η) τον πίνακα χιλιοστών και τη μελέτη κατανομής δαπανών του κτιρίου, εφόσον απαιτούνται,

θ) το Πιστοποιητικό Πληρότητας της ΗλεκτρονικήςΤαυτότητας του Κτιρίου.

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας εκδίδεται το Πιστοποιητικό Πληρότητας της ηλεκτρονικής ταυτότητας.

Εαν επιθυμείτε να γίνει η διερεύνηση για το ακίνητό σας συμπληρώστε τα στοιχεία και στείλτε μας με email  το παρακάτω έγγραφο!

bottom of page